home

KOEK

download

studiedagen

download

bestellen

contact

Uitgeverij Ergoboek

Hartingsveldt van MJ, Cup EHC, Corstens-Mignot MAAMG (2006). Korte Observatie Ergotherapie Kleuters, theorie, observatie en advies. Nijmegen: Ergoboek.

De Korte Observatie Ergotherapie Kleuters (KOEK) is ontwikkeld als ergotherapeutisch observatie-instrument voor oudste kleuters in het regulier basisonderwijs om te beoordelen of de kleuter toe is aan het (voorbereidend) schrijven. Ook is de KOEK te gebruiken voor de ergotherapeutische diagnostiek van kleuters met problemen in de fijne motoriek.

Door het afnemen van de KOEK wordt duidelijk of de kleuter problemen heeft met de verschillende fijnmotorische kleutervaardigheden. 

Hierdoor kan de ergotherapeut of de leerkracht in het laatste kleuterjaar die vaardigheden stimuleren die voor de kleuter nog moeilijk zijn, waardoor een kind met minder moeite kan starten met het voorbereidend schrijven. 

Het boek telt 208 pagina's en bestaat uit drie delen: theorie, observatie en advies. Het eerste deel, de theorie, bestaat uit achtergrondinformatie over kinder­ergo­the­ra­pie, fijne motoriek en onderzoek naar de fijne motoriek. Verder wordt uitgebreid ingegaan op de papier- en pentaken en de andere fijnmotorische taken. Het tweede deel van het boek gaat over de observatie. De­ KOEK observeert de papier- en pentaken en enkele andere fijnmotorische taken. Bij de papier- en pentaken worden het kleuren, het tekenen en het voorbereidend schrijven geobserveerd en bij de andere fijnmotorische taken wordt er gekeken naar het knippen, het manipuleren van kleine voorwerpen, het tweehandig bewegen en het kruisen van de middellijn. Het derde deel, over ergotherapeutisch advies, beschrijft de theoretische achtergronden en benaderingswijzen die belangrijk zijn bij het inhoud geven aan advies en behandeling. Dit deel eindigt met praktische adviezen en tips die per item van de KOEK gegeven kunnen worden. Deze adviezen en tips kunnen gebruikt worden door de leerkracht van de groep, door de remedial teacher en door de zorgleerkracht op school. Ook zijn er veel adviezen en tips bruikbaar in de thuissituatie en uiteraard kunnen deze adviezen gebruikt worden door de ergotherapeut tijdens de behandeling. 

Dit boek is geschreven voor kindertherapeuten (ergotherapeuten, fysiotherapeuten en oefentherapeuten). Ook is dit boek goed bruikbaar voor remedial teachers en (zorg)­leer­krachten in het regulier en speciaal basisonderwijs.

De KOEK is niet meer leverbaar. Zie onze homepage.